समाधितंत्र अध्ययन वर्ष

क्रमांक शीर्षक तारीख पुस्तक
1 प्रश्न पत्र क्रमांक-९ 11 January, 2023 icon वांचो
2 प्रश्न पत्र क्रमांक-८ 2 February, 2022 icon वांचो
3 प्रश्न पत्र क्रमांक-७ 11 January, 2021 icon वांचो
4 प्रश्न पत्र क्रमांक-६ 29 December, 2019 icon वांचो
5 प्रश्न पत्र क्रमांक-५ 29 July, 2019 icon वांचो
6 प्रश्न पत्र क्रमांक-४ 1 April, 2019 icon वांचो
7 प्रश्न पत्र क्रमांक-३ 30 December, 2018 icon वांचो
8 प्रश्न पत्र क्रमांक-२ 30 August, 2018 icon वांचो
9 प्रश्न पत्र क्रमांक-१ 27 June, 2018 icon वांचो