innerbanner

શાસ્ત્રો ઉપર પ્રવચન

No. Category Name
1 શ્રી સમયસાર ૧૯મી વાર પૂર્ણ શાસ્ત્ર
2 શ્રી સમયસાર ૧૩મી વાર
3 શ્રી સમયસાર ૧૫મી વાર
4 શ્રી નાટક સમયસાર
5 શ્રી સમયસાર ૧૬મી વાર
6 શ્રી સમયસાર ૧૭મી વાર
7 શ્રી સમયસાર ૧૮મી વાર
8 શ્રી પ્રવચનસાર-૧૯૭૯
9 શ્રી સમયસાર કલશ ટીકા (૧૯૬૫-૬૬)
10 શ્રી નિયમસાર -૧૯૭૯-૮૦ પુર્ણ શાસ્ત્ર
11 શ્રી પંચાસ્તિકાયસંગ્રહ-૧૯૬૩-૧૯૬૪
12 શ્રી સમયસાર-કલશ ટીકા-૧૯૬૭-૬૮
13 શ્રી નિયમસાર-૧૯૬૬
14 શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ ૧૯૬૫-૬૬
15 શ્રી પુરૂષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય
16 શ્રી યોગસાર.
17 શ્રી સમાધિતંત્ર
18 શ્રી ઇષ્ટોપદેશ.
19 શ્રી પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ
20 શ્રી છઢાળા.
21 શ્રી મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક.
22 બહેનશ્રીનાં વચનામૃત ૧૯૭૮
23 શ્રી બ્રૂહદ્ દ્રવ્યસંગ્રહ
24 પ્રવચન નવનીત